Hem

SKS

SKS - en förening för

schackkultur och

schackhistoria

Schackets Kulturhistoriska Sällskap (SKS) ser som sin uppgift att lyfta fram och dokumen-tera nytt och gammalt ur schackets mång-fasetterade historie- och kuriosakabinett.

Föreningen bildades 1998 och har under 2013 en styrelse bestående av Arne Johansson (ordf.), Roald Berthelsen (sekr.), Peter Holmgren (kassör), Calle Erlandsson (ledamot), Jan-Olof Lind (ledamot), Rolf Littorin (suppleant). Peter Collett är revisor och Robert Spångberg valberedningens ordf. samt Jonas Sandbom ledamot i valberedningen.

Intresserade är välkomna att höra av sig till föreningen (e-post: schackkultur@telia.com). Medlemsavgiften för 2013 är 200 kr och kan sättas in på SKS plusgirokonto 35 64 81-2 (kom ihåg att ange namn och adress).

Aktiviteter

SKS ger ut medlemstidningen "Schackkultur" med fyra nummer per år med ett varierat innehåll med betoning på schackhistoria i stort och smått, medeltida och nutida.

SKS har också bidragit med mer än 350 schackhistorieavsnitt i Lokal (och web-) TV-programmet Mitt i Schack som numer kan återfinnas på nätet (chesssTV.eu).

SKS har bidragit med schackhistoriska böcker och bidrag till programblad mm.

SKS har bidragit med schackhistoriska föredrag och ett flertal utställningar (aktivitetsexempel).

Medlemstidningen

 

SCHACKKULTUR har hittills (okt. 2013) utkommit med 47 nummer (fyra per år) varav de sju första gavs ut som nättidskift under namnet Meddelandeblad. Exempel på artiklar.

Copyright © All Rights Reserved