Hem

        SKS - en förening för

        schackkultur och

        schackhistoria


Schackets Kulturhistoriska Sällskap (SKS) ser som sin uppgift att lyfta fram och dokumentera nytt och gammalt ur schackets mångfasetterade historie- och kuriosakabinett.

Föreningen bildades 1998 och har under 2023 en styrelse bestående av Arne Johansson (ordf.), Henrik Malm Lindberg (sekr.), Peter Holmgren (kassör), Calle Erlandsson (ledamot), Tomas Silfver (ledamot), Carl Cederstam (suppleant). Jan Wikander är revisor och Jonas Sandbom valberedningens ordförande.

Intresserade är välkomna att höra av sig till föreningen (e-post: schackkultur@telia.com). Medlemsavgiften för 2024 är 300 kr och kan sättas in på SKS plusgirokonto 35 64 81-2 (kom ihåg att ange namn och adress).

Aktiviteter

SKS ger ut  medlemstidningen "Schackkultur" med fyra nummer per år med ett varierat innehåll  med betoning på schackhistoria i stort och smått, medeltida och nutida.

SKS har också bidragit med mer än 350 schackhistorieavsnitt i Lokal (och web-) TV-programmet Mitt i Schack.

SKS har bidragit med schackhistoriska böcker och bidrag till programblad mm.

SKS har bidragit med schackhistoriska  föredrag och ett flertal utställningar (aktivitetsexempel) Nyligen gav Henrik Malm Lindberg ett föredrag om Folke Rogard den 30 december 2023. Som inledning presenterade Arne Johansson den nya jubileumsboken om SK Rockaden. Föredragen kan ses här

Verksamhetsberättelse för 2023 finns publicerad i Schackkultur nr 80. 


Medeltidsschack

Från tidigare MittiSchack-TV-program finns här sammanredigerat en video om olika aspekter av schack i Sverige under medeltiden.

Medlemstidningen


SCHACKKULTUR har hittills (januari 2024) utkommit med 80 nummer (fyra per år)  varav de sju första gavs ut som nättidskift under namnet  Meddelandeblad. Det första numret av schackkultur (dvs nr 8) återges här. Nummer 80 innehåller förutom kallelse till årsmöte 6/2 och verksamhetsberättelse två artiklar med kvinnor som huvudpersoner.

Nästa nummer är planerat att utkomma under april 2024. 

Exempel på Schackkultur-artiklar.